पत्ता: १४६१, सी. वॉर्ड, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर.

शतक महोत्सवी बोर्डिंग संस्था

पंचाल सोनार समाज

( स्थापना : १९९२ / रजि. न. K. F. ४२ )

काळ असावा १९०० सालचा. वंचित समाज शिक्षित व्हावा म्हणून राजर्षि छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्व समाजसेवक वसतिगृह निर्माण केली. त्यापैकी एक म्हणजे पंचाल सोनार समाजाचे वसतिगृह त्यावेळी आपआपल्या समाजाचे वसतिगृहामध्ये विद्यार्थी ठेवले जात असत. त्याच वेळी हुपरी येथे सर्व धर्म समाज आतून वामन कृष्णाजी पोतदार (सोनार) नामक होतकरु समाज बांधवाने धंदे शिक्षणास म्हणजे सर्वांनी समान न्याय देणेसाठी गुरुकुल पध्दतीने चांदी काम कसे करावयाचे त्यांचे शिक्षण देणेस सुरुवात केली. त्यांची प्रेरणा घेऊन माझ्या मतांशी सहमत असणारा कोण हा सोनार आहे. हे बघण्यास महाराजांनी निरोप्या पाठविला वास्तविक पाहता इथे ही (कोल्हापूर) मध्ये सोनार बांधव होते. परंतु आपल्या समाजाचे त्यावेळी नांव (पंचाल ब्राम्हण विदया प्रसारक समाज) असे संबोधले जायचे. म्हणून वसतिगृहाला जागा मिळण्यात अडचण्या येत होती परंतु वामनरावांनी ती सोडवून घेतली. आपल्या विचारांशी हा समाज सहमत आहे. व वामनरावांनी सर्व धर्म समभाव असे मानून सर्व जाती धर्मांचे मुलांनी चांदी काम शिकवत आहेत असे समजल्यावर राजर्षी शाहू छत्रपती आपणास लक्ष्मीपूरी येथे ७००० स्वेव. फु. जागा बहाल केली.

अधिक वाचा
0+

वर्षे

0

विवाह

0

एकूण सदस्य

गॅलरी

पंचाल सोनार समाज वधू वर सूचक मंडळ